Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati s publikom

Description

Description

Odgovarati na reakcije publike i uključiti publiku u određenu izvedbu ili komunikaciju.