Skip to main content

Show filters

Hide filters

koordinirati oglasne kampanje

Description

Description

Organizirati način djelovanja u svrhu promicanja proizvoda ili usluge; nadgledati produkciju TV oglasa, oglasa u novinama i časopisima, predlagati poštanske pakete, kampanje putem e-pošte, mrežnih mjesta, štandova i drugih kanala za oglašavanje.