Skip to main content

Show filters

Hide filters

primjenjivati holistički pristup u okviru socijalnih usluga

Description

Description

Uzimati u obzir korisnika socijalnih usluga u bilo kojoj situaciji, prepoznavajući veze između mikrodimenzije, mezodimenzije i makrodimenzije socijalnih problema, socijalnog razvoja i socijalnih politika.

Vještine