Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

delegirati odgovornosti

Description

Description

Delegirati odgovornosti, aktivnosti i zadaće drugima u skladu s njihovim sposobnostima, pripremljenošću i kompetencijama. Pobrinuti se da ljudi razumiju što bi trebali raditi i kada.

Alternativna oznaka

delegirati, delegirati zadaće, dijeliti obveze, rasporediti zadatke, rasporediti aktivnosti, drugima delegirati aktivnosti, rasporediti zadaće

Vještine