Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

preispitivati postupke zaključivanja

Description

Description

Preispitivati dokumentaciju i prikupljati informacije o postupku zaključivanja trgovanja imovinom, faza u kojoj je vlasništvo službeno preneseno s jedne stranke na drugu, kako bi se provjerilo jesu li svi postupci bili u skladu sa zakonodavstvom i jesu li poštovane sve ugovorne odredbe.