Skip to main content

Show filters

Hide filters

osiguravati suradnju između odjela

Description

Description

Jamčiti komunikaciju i suradnju sa svim subjektima i timovima u određenoj organizaciji u skladu sa strategijom poduzeća.

Alternativna oznaka

jamčiti suradnju između odjela

omogućavati suradnju između odjela

omogućiti suradnju između odjela

osigurati suradnju između odjela

Vještine