Skip to main content

Show filters

Hide filters

medicinska informatika

Description

Description

Postupci i alati koji se upotrebljavaju za analizu i distribuciju medicinskih podataka putem računalnih sustava.

Vještine