Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

projektirati mikroelektromehaničke sustave

Description

Description

Projektirati i razviti mikroelektromehaničke sustave (MEMS), kao što su uređaji za mikrootkrivanje. Izraditi model i simulaciju upotrebom softvera za tehnički dizajn kako bi se procijenila održivost proizvoda i ispitali fizikalni parametri radi osiguranja uspješnog proizvodnog procesa.