Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

projektirati mikroelektromehaničke sustave

Description

Description

Projektirati i razviti mikroelektromehaničke sustave (MEMS), kao što su uređaji za mikrootkrivanje. Izraditi model i simulaciju upotrebom softvera za tehnički dizajn kako bi se procijenila održivost proizvoda i ispitali fizikalni parametri radi osiguranja uspješnog proizvodnog procesa.