Skip to main content

Show filters

Hide filters

izrađivati medijski raspored

Description

Description

Odrediti obrazac rasporeda oglašavanja u kojem se reklame moraju pojaviti u medijima te učestalost tih reklama. Slijediti modele izrade rasporeda, kao što su kontinuitet i tempo.

Vještine