Skip to main content

Show filters

Hide filters

upravljati radovima održavanja

Description

Description

Nadgledati aktivnosti održavanja, osiguravajući da osoblje slijedi postupke i osiguravajući rutinske i periodične aktivnosti obnove i održavanja.

Alternativna oznaka

kontrolirati radove održavanja

voditi radove održavanja

voditi zahvate održavanja

Vještine