Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

propisi o opasnom teretu

Description

Description

Regulatorni programi koji se primjenjuju na prijevoz opasnih materijala, kao što su propisi IATA-e o opasnim tvarima (DGR) za zračni prijevoz ili Međunarodni pomorski kodeks za opasne tvari („IMDG kodeks”) za prijevoz opasnih materijala morem.

Vještine