Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripremati uzorke za ispitivanje

Description

Description

Uzimati i pripremati uzorke za ispitivanje, provjeravati njihovu reprezentativnost; izbjegavati pristranost i mogućnost slučajne ili namjerne kontaminacije. Jasno numerirati, označiti i zabilježiti podatke o uzorku kako bi se osiguralo da se rezultati mogu točno upariti s izvornim materijalom.

Scope note

May also perform routine testing on the obtained samples.