Skip to main content

Show filters

Hide filters

planirati proizvode

Description

Description

Utvrđivati i formulirati tržišne zahtjeve kojima se definira skup obilježja proizvoda. Planiranje proizvode služi kao temelj za donošenje odluka o cijeni, distribuciji i promidžbi.