Skip to main content

Show filters

Hide filters

Unity (alat za penetracijsko testiranje)

Description

Description

Jezgra igre Unity koja je softverski okvir koji se sastoji od integriranog razvojnog okruženja i specijaliziranih alata za projektiranje, namijenjenih za brzu iteraciju računalnih igara koje prenose korisnici.