Skip to main content

Show filters

Hide filters

predviđati potrese

Description

Description

Upotrebljavati seizmičku opremu za predviđanje potresa na određenim područjima i izdavati upozorenja.

Vještine