Skip to main content

Show filters

Hide filters

izvješćivati o proizvodnim rezultatima

Description

Description

Navoditi određeni skup parametara, kao što su proizvedena količina i vrijeme, te sva pitanja ili nepredviđeni događaji.