Skip to main content

Show filters

Hide filters

analizirati napredak u ostvarivanju ciljeva

Description

Description

Analizirati korake koji su poduzeti za postizanje ciljeva organizacije kako bi se ocijenio ostvareni napredak, izvedivost ciljeva i kako bi se osiguralo ispunjavanje ciljeva u skladu s rokovima.