Skip to main content

Show filters

Hide filters

procijeniti trajanje posla

Description

Description

Izraditi točne izračune u vremenu potrebnom za ispunjavanje budućih tehničkih zadaća na temelju prošlih i sadašnjih informacija i opažanja ili planirati procijenjeno trajanje pojedinačnih zadaća u određenom projektu.

Alternativna oznaka

predvidjeti vrijeme potrebno za obavljanje posla

vremenski predvidjeti trajanje posla

predvidjeti trajanje obavljanja posla

predvidjeti trajanje posla

procijeniti vrijeme potrebno za obavljanje posla

procijeniti trajanje obavljanja posla

Vještine