Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripremati kemijske uzorke

Description

Description

Pripremati posebne uzorke kao što su plinoviti, tekući i kruti uzorci kako bi bili spremni za analizu, označivanje i pohranu uzoraka u skladu sa specifikacijama.

Vještine