Skip to main content

Show filters

Hide filters

projektirati kogeneracijski sustav za toplinu i električnu energiju

Description

Description

Procijeniti potrebe zgrade za grijanjem i hlađenjem, utvrditi potrebe za toplom vodom u kućanstvu. Izraditi hidrauličnu shemu za ugradnju u kogeneracijsku jedinicu sa zajamčenim povratom temperature i prihvatljivim brojevima prekidača za uključivanje/isključivanje.