Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

poluvodiči

Description

Description

Poluvodiči su osnovne komponente elektronskih sklopova i sadržavaju svojstva izolatora, kao što je staklo, i vodiča, kao što je bakar. Većina poluvodiča su kristali izrađeni od silicija ili germanija. Uvođenjem drugih elemenata u kristal postupkom dopiranja, kristali se pretvaraju u poluvodiče. Ovisno o broju elektrona koji nastaju postupkom dopiranja, kristali se pretvaraju u poluvodiče n-tipa ili poluvodiče p-tipa.