Skip to main content

Show filters

Hide filters

računati prodaju goriva s pumpi

Description

Description

Računati dnevnu prodaju goriva s pumpi i uspoređivati podatke brojača.