Skip to main content

Show filters

Hide filters

pratiti studente doktorskog studija

Description

Description

Pomagati učenicima koji rade na doktoratu pri određivanju pitanja njihovog istraživanja i odlučivanju o metodologiji. Pratiti njihov napredak i provoditi provjere kvalitete njihovog rada.

Vještine