Skip to main content

Show filters

Hide filters

odgovor u kriznim situacijama

Description

Description

Postupci bolničke skrbi prije hospitalizacije za hitne medicinske slučajeve, kao što su prva pomoć, tehnike oživljavanja, pravna i etička pitanja, procjena pacijenata, traumatološki hitni slučajevi.