Skip to main content

Show filters

Hide filters

razvijati poslovne planove

Description

Description

Planirati, sastavljati i surađivati u provedbi poslovnih planova. U poslovnom planu obuhvaćati i predviđati strategiju tržišta, konkurentnu analizu društva, osmišljavanje i razvoj plana, operacije i aspekte upravljanja te financijske prognoze poslovnog plana.