Skip to main content

Show filters

Hide filters

savjetovati o tehnologijama za uštedu energije

Description

Description

Savjetovati upravitelja postrojenja ili slične osobe o parametrima praćenja kako bi se zajamčilo da sustav ostvari predviđene ciljeve uštede energije.