Skip to main content

Show filters

Hide filters

uzimati u obzir društveni učinak mjera na korisnike usluga

Description

Description

Djelovati u skladu s političkim, društvenim i kulturnim kontekstima korisnika socijalnih usluga uzimajući u obzir učinak određenih mjera na njihovu društvenu dobrobit.

Vještine