Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati s rukovoditeljima

Description

Description

Komunicirati s rukovoditeljima drugih odjela kako bi se osigurala učinkovita usluga i komunikacija, npr. prodaja, planiranje, kupnja, trgovina, distribucija i tehnička pomoć.

Vještine