Skip to main content

Show filters

Hide filters

brinuti se za vizualnu kvalitetu scene

Description

Description

Pregledati i mijenjati scenografiju i uređenje kako bi se osiguralo da je vizualna kvaliteta optimalna s obzirom na vrijeme, proračun i radnu snagu.