Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

programi uzgoja životinja

Description

Description

Načela relevantna za upravljanje programima uzgoja, kao što su populacijska genetika i demografija, nacionalno i međunarodno zakonodavstvo, politike i postupci organizacija ili udruženja relevantnih za djelatnost.