Skip to main content

Show filters

Hide filters

rukovati softverom za 3D računalnu grafiku

Description

Description

Upotrebljavati ICT alate kao što su Autodesk Maya i Blender, koji omogućuju digitalno uređivanje, izradu modela, prikaz i sastav računalne grafike. Ti se alati temelje na matematičkom prikazivanju trodimenzionalnih predmeta.