Skip to main content

Show filters

Hide filters

proizvoditi dijelove orgulja

Description

Description

Odabrati odgovarajuće materijale i alate te graditi različite dijelove orgulja kao što su zračnice, svirale, mijeh, tipke, pedale, konzole i kućišta.

Vještine