Skip to main content

Show filters

Hide filters

usmjeravati kišnicu

Description

Description

Karakteristike metoda urbanog dizajna osjetljivog na vodu, kao što su vlažni bazeni, suhi bazeni, odvodnja i infiltracija površinskih voda.