Skip to main content

Show filters

Hide filters

definirati arhitekturu softvera

Description

Description

Izraditi i dokumentirati strukturu softverskih proizvoda, uključujući komponente, priključke i sučelja. Osigurati izvedivost, funkcionalnost i kompatibilnost s postojećim platformama.

Alternativna oznaka

definirati arhitekturu softwarea

utvrditi arhitekturu softvera

utvrditi arhitekturu softwarea