Skip to main content

Show filters

Hide filters

upravljati IKT semantičkom integracijom

Description

Description

Nadzirati integraciju javnih ili internih baza podataka i drugih podataka korištenjem semantičkim tehnologijama radi stvaranja strukturiranih semantičkih rezultata.