Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunikacijska načela

Description

Description

Skup zajedničkih načela u pogledu komunikacije, kao što je aktivno slušanje, uspostavljanje odnosa, prilagodba registra i poštovanje intervencije drugih.

Vještine