Skip to main content

ESCO je višejezična klasifikacija europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja. ESCO je dio strategije Europa 2020.

U klasifikaciji ESCO utvrđuju se i kategoriziraju vještine, kompetencije, kvalifikacije i zanimanja relevantna za tržište rada EU-a te za obrazovanje i osposobljavanje. U njoj su sustavno prikazani odnosi među različitim konceptima.