Skip to main content

Kvalifikacije su formalni rezultat postupka ocjenjivanja i vrednovanja nakon odluke nadležnog tijela da je pojedinac ostvario ishode učenja koji odgovaraju određenom standardu.

Informacije o kvalifikacijama na europskoj razini sada se prikazuju u Europass, a potječu iz baza podataka nacionalnih kvalifikacija koje preslikavaju nacionalne kvalifikacijske okvire. Svaka država članica samostalno upravlja svojim kvalifikacijskim okvirom. Europass pruža najažurniji i najbogatiji repozitorij visokokvalitetnih podataka o kvalifikacijama, nacionalnim kvalifikacijskim okvirima i mogućnostima učenja u Europi, što potencijalnim polaznicima pomaže u traženju odgovarajućeg obrazovnog programa u drugoj zemlji, a poslodavcima daje uvid u vrijednost kvalifikacija iz druge države članice EU-a.

ESCO je zamišljen kao sustav čija je misija bolje povezati svijet obrazovanja i osposobljavanja sa svijetom rada te tako doprinositi smanjenju neusklađenosti ponuđenih i traženih vještina, a time i boljem funkcioniranju tržišta rada. Vizija na kojoj se temelji ESCO jest uspostava zajedničke referentne terminološke osnove kojom će se povećati transparentnost i olakšati prevođenje, usporedba, identifikacija i analiza sadržaja kvalifikacija. Zahvaljujući tome lakše će se utvrditi koliko ti sadržaji odgovaraju vještinama potrebnima u različitim zanimanjima i sektorima. ESCO to omogućuje na više načina.

ESCO pomaže u opisivanju i razumijevanju ishoda učenja za određenu kvalifikaciju

Terminologija koja se odnosi na tržište rada i koja može pomoći u povezivanju zanimanja i vještina s određenom kvalifikacijom omogućuje polaznicima programa, tražiteljima posla i poslodavcima da te informacije iskoriste na najbolji način: ESCO ispunjava tu potrebu tako što pruža višejezični pojmovnik vještina i zanimanja koji je utemeljen na dokazima i stalno se ažurira.

ESCO pruža potporu sustavima obrazovanja i osposobljavanja u preusmjeravanju na ishode učenja koji bolje služe potrebama tržišta rada. Organizacije koje dostavljaju podatke o kvalifikacijama mogu upotrebljavati ESCO da svoj opis ishoda učenja potkrijepe terminologijom povezanom sa službenim nazivima vještina, integrirajući koncepte znanja, vještina i kompetencija koji odgovaraju ishodima učenja za određenu kvalifikaciju. Tako se obrazovnim ustanovama pomaže da svoje ishode učenja izraze na način koji dionicima na tržištu rada olakšava razumijevanje njihovih kvalifikacija te da privuku potencijalne polaznike iz zemlje i inozemstva.

ESCO se koristi i za prikupljanje i analizu podataka o trendovima u području vještina u Europi, a pritom se mogu iskoristiti mogućnosti koje nude metode analize velikih količina podataka. Rezultati projekata za prikupljanje informacija o vještinama posebno su korisni ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje jer pri izradi kurikuluma mogu uzeti u obzir nove potrebe u području vještina. 

Europska komisija je 2019. provela pilot-projekt s državama članicama kako bi testirala automatizirano povezivanje ishoda učenja za određenu kvalifikaciju s vještinama u ESCO-u na različitim jezicima. Razvijen je i poseban informatički alat za potporu nacionalnim tijelima u toj zadaći. Projekt je pokazao vrijednost korištenja pojmovnika vještina ESCO-a za povećanje transparentnosti kvalifikacija i kvalitete podataka o pojedinačnim ishodima učenja.

ESCO poboljšava usluge individualiziranog/digitalnog profesionalnog usmjeravanja

ESCO se može koristiti kako bi se osobama koje traže posao ili pohađaju obrazovne programe predložile mogućnosti učenja i osposobljavanja prilagođene njihovim potrebama. Digitalne platforme mogu iskoristiti ESCO da građanima pruže informacije o mogućnostima učenja, predlože im obrazovne programe, osmisle prilike za osposobljavanje po njihovoj mjeri i preporuče im načine učenja koji odgovaraju njihovim vještinama. Službama za karijerno savjetovanje ESCO može biti koristan kad pružaju usluge profesionalne orijentacije i preporučuju odgovarajuće osposobljavanje na temelju skupa vještina i profesionalnih ciljeva pojedinca.

ESCO podupire vrednovanje informalnog i neformalnog učenja

ESCO se može koristiti za vrednovanje informalnog i neformalnog učenja. Jasan i detaljan prikaz ishoda učenja koji omogućuje ESCO može se iskoristiti za utvrđivanje, dokumentiranje, ocjenjivanje i potvrđivanje vještina i iskustva koje je pojedinac stekao informalnim ili neformalnim učenjem. 

Organizacije mogu koristiti ESCO kako bi utvrdile koje su vještine stečene tijekom određene aktivnosti. Nakon završetka aktivnosti učenja u okviru određenog projekta polaznik može dobiti neku vrstu potvrde, na primjer otvorenu iskaznicu (Open badge) kojom se njegove vještine povezuju sa standardnom terminologijom i vrednuje rezultat neformalnog i informalnog učenja. Iskaznice se potom mogu uvrstiti u e-portfelj osobe i služiti kao dokumentacija o učenju koja se može provjeriti i dati na uvid poslodavcima i drugim zainteresiranim stranama.

https://europa.eu/europass/hr/find-courses