Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

átvételkor leméri az alapanyagokat

a munkával kapcsolatos méréseket végez

önirányítással kapcsolatos készségek és kompetenciák

hatékony munkavégzés

ügyel a minőségre

összeszerelést megelőzően minőség‑ellenőrzéseket végez

alapanyagok minőségét ellenőrzi

nyersanyagokat validál

fizikai tulajdonságokat mér

életviteli készségek és kompetenciák

általános ismeretek alkalmazása

tudományos, technológiai és mérnöki ismereteket alkalmaz

a munkával kapcsolatos méréseket végez

anyagok mérését végzi

gépekkel és speciális berendezésekkel végez munkát

precíziós műszereket és berendezéseket használ

precíziós mérőberendezéseket működtet

súlymérő berendezést működtet

anyagokat, berendezéseket vagy készleteket mozgat vagy emel

kezeli a takarmány-alapanyagok átvételét

fizikai tulajdonságokat mér

súlyt mér

átvételkor betartja az anyagok értékelésére vonatkozó eljárásokat

kezelést és mozgatást végez

mozgat és emel

árukat és anyagokat tárol

kezeli az alapanyag-átvételt

információkat és adatokat elemez és értékel

információkat és adatokat elemez és értékel

tervezés és szervezés

információkat, tárgyakat és erőforrásokat rendszerez

kvalitatív információkat kezel

információs készségek

nyomon követ, ellenőriz és tesztel

az áruk minőségének nyomon követése

transzverzális készségek és kompetenciák

kognitív készségek és kompetenciák

információk, elgondolások és koncepciók feldolgozása

kritikusan gondolkodik

készségek

segítséget nyújt és gondozást végez

védelmez és végrehajt

műveleti eljárásoknak való megfelelés

átvételkor betartja az anyagok értékelésére vonatkozó eljárásokat

átvételkor ellenőrzi a nyersanyagok minőségét

átvételkor leméri az alapanyagokat

Description

Description

Mérési eljárásokat végez az alapanyagok mennyiségének megbecslése érdekében. Pontosan feljegyzi a súlyt, és ügyel az alapanyag-veszteségek minimalizálására.

Fogalomazonosító URI