Skip to main content

Show filters

Hide filters

IKT biztonsági tesztelést végez

biztosítja a személyes adatok és a magánélet védelmét

ügyel az internetes adatvédelemre

IKT kockázatmenedzsment rendszert vezet be

gondoskodik az ikt eszközök védelméről

digitális kommunikáció és együttműködés

digitális személyazonosságot kezel

IKT-biztonság

biztosítja a személyes adatok és a magánélet védelmét

alapkészségek és -kompetenciák

munkavégzés digitális eszközökkel és alkalmazásokkal

digitális biztonsági intézkedéseket alkalmaz

segítséget nyújt és gondozást végez

védelmez és végrehajt

védi a magánéletet és a személyes adatokat

ügyel az internetes adatvédelemre

IKT kockázatmenedzsment rendszert vezet be

információkat és adatokat elemez és értékel

kockázatelemzést és -kezelést végez

gondoskodik az ikt eszközök védelméről

rendszerbiztonságot felügyeli

számítógépes rendszereket hoz létre és véd

számítógépes problémákat old meg

transzverzális készségek és kompetenciák

kognitív készségek és kompetenciák

problémák kezelése

problémákat azonosít

számítógéppel végez munkát

digitális eszközöket használ együttműködéshez, tartalom létrehozásához és problémamegoldáshoz

digitális eszközöket használ az együttműködéshez és a hatékonysághoz

problémamegoldás IKT-eszközök és hardverek használatával

technikai problémákat old meg

IKT biztonsági kockázatokat azonosít

készségek

információs készségek

nyomon követ, ellenőriz és tesztel

berendezéseket, rendszereket és termékeket ellenőriz és tesztel

rendszertesztelést végez

IKT biztonsági tesztelést végez

Description

Description

Biztonsági teszteket hajt végre a potenciális sebezhetőségek azonosítására és elemzésére, mint például a hálózati behatolás tesztelése, a vezeték nélküli internet tesztelése, a kódfelülvizsgálat, a vezeték nélküli internet és/vagy tűzfal kiértékelése, az iparágban elfogadott módszereknek és protokolloknak megfelelően.

Fogalomazonosító URI