Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

æskulýðsfulltrúi

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Ungmennaleiðbeinendur veita upplýsingar, leiðbeiningar og ráðgjöf í ýmiss konar samhengi sem varða ungt fólk, til að efla það og styðja við velferð þess og sjálfstæði. Þeir sjá til þess að slík þjónusta búi yfir úrræðum, sé aðgengileg ungu fólki og taki vel á móti því og þeir standa fyrir starfsemi sem miðar að því að ná til allra ungmenna í samfélaginu eftir skilvirkum leiðum sem hæfa mismunandi hópum og þörfum. Markmið ungmennaleiðbeinenda er að gera ungu fólki kleift að taka sjálfstæðar og upplýstar ákvarðanir og verða virkir borgarar. Þeir vinna í nánu samstarfi við aðra þjónustuaðila.

Önnur merking

æskulýðsráðgjafi

upplýsingafulltrúi á vettvangi

unglingaráðgjafi

upplýsinga sérfræðingur unglinga

starfsráðgjafi unglinga

unglingastjórnandi

upplýsingaráðgjafi unglinga

ráðgjafi unglingaverkefna

upplýsingaveitu unglinga

leikskólastjóri

upplýsinga- og æskulýðsráðgjafi

upplýsingaleiðtogastjóri

unglingastarfsmaður skóla

upplýsinga hreyfimynd fyrir unglinga

umboðsmaður unglinga

unglingaleiðbeinandi

upplýsandi unglinga

forstöðumaður unglingamiðstöðvar

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti: