Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

persónuverndarfulltrúi

Description

Code

2619.4

Description

Persónuverndarfulltrúar sjá til þess að vinnsla persónuupplýsinga í tiltekinni stofnun sé í samræmi við persónuverndarstaðla og þær skuldbindingar sem kveðið er á um í viðeigandi löggjöf, svo sem persónuverndarreglugerð ESB. Þeir móta og innleiða stefnu stofnunarinnar varðandi gagnavernd, sjá um að meta áhrif gagnaverndar og meðhöndla kvartanir og beiðnir frá þriðju aðilum og eftirlitsstofnunum. Persónuverndarfulltrúar stjórna rannsóknum á hugsanlegum öryggisbrotum við meðferð persónuupplýsinga, sinna úttektum innan stofnunarinnar og gegna hlutverki tengiliðs innan stofnunarinnar varðandi hvers konar mál sem tengjast vinnslu persónuupplýsinga. Persónuverndarfulltrúar geta sett á laggirnar fræðslunámskeið og veitt öðru starfsfólki þjálfun og fræðslu varðandi verklag við gagnavernd.

Önnur merking

sérfræðingur í GDPR

gagnavernd persónuverndarfulltrúa

persónuverndarráðgjafi

lögfræðingur og persónuverndarfulltrúi

gagnaverndar- og öryggisfulltrúi

ráðgjafi gagnaverndar

sérfræðingur í persónuvernd

persónuverndarfulltrúa

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti: