Skip to main content

Show filters

Hide filters

sérhæfðir hjúkrunarfræðingar

Description

Code

2221.3

Description

Sérhæfðir hjúkrunarfræðingar efla heilbrigði manna og koma því aftur í fyrra horf og greina og annast sjúklinga innan tiltekins hjúkrunarsviðs. Dæmi um slíka sérhæfingu hjúkrunarfræðinga eru (en einskorðast ekki við) hjúkrunarfræðingar í sjúkrabílum, sérfræðihjúkrun, hjartalækningum, tannlækningum, heilsugæslu, rannsóknum, meltingarfærafræðum, líknardeild, við líknandi meðferð, barnalækningum, lýðheilsu, endurhæfingu, nýrnasjúkdómum og skólahjúkrun.  Sérhæfðir hjúkrunarfræðingar eru almennir umönnunaraðilar sem starfa út fyrir stig hjúkrunarfræðinga í almennri hjúkrun og er heimilt að nota þá sem sérfræðinga með sérstaka sérþekkingu á sviði hjúkrunar.
 

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti:

Skills & Competences