Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

verkstjóri í pappírsverksmiðju

Description

Code

3122.4.12

Description

Umsjónarmenn pappírsverksmiðju samræma og hafa umsjón með starfsemi í pappírsverksmiðjum á meðan á framleiðslu vara stendur, s.s. bylgjupappa, pappakassa eða bólstruðum umslögum. Þeir sjá til þess að framleiðslumarkmiðum sé náð, s.s. magni og gæðum vara, tímanleika og kostnaðarhagkvæmni. Þeir hafa skýra yfirsýn yfir yfirstandandi ferla og taka skjótar ákvarðanir til að leysa vandamál.

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti: