Skip to main content

Show filters

Hide filters

verkefnisstjóri

Description

Code

1219.6

Description

Verkefnisstjórar annast daglega umsjón með tilteknu verkefni og bera ábyrgð á að sem bestar niðurstöður fáist miðað við skilgreind markmið og takmarkanir og tryggja góða nýtingu á þeim aðföngum sem verkefninu var úthlutað. Þeir annast áhættustjórnun og sjá um meðferð vandamála og samskipti innan verkefnisins og við hagaðila. Verkefnastjórar sjá um að áætla og skipuleggja, tryggja, vakta og hafa umsjón með þeim aðföngum og vinnu sem nauðsynleg eru til að tiltekin verkefnismarkmið náist með skilvirkum hætti.

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti:

Skills & Competences