Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

háskólakennari í félagsfræði

Description

Code

2310.1.38

Description

Lektorar í félagsfræði eru fagprófessorar, kennarar eða lektorar sem leiðbeina nemendum sem hafa lokið grunnnámi á sérsviði sínu, félagsfræði, sem er einkum akademískt í eðli sínu. Þeir vinna með aðstoðarmönnum kennslu og rannsóknar á háskólastigi við undirbúning fyrirlestra og prófa, einkunnagjöf ritgerða og prófa og leiða mat og endurgjöf til nemenda. Þeir annast rannsóknir á sviði félagsfræði, birta niðurstöður sínar og hafa samráð við kollega.

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti:

Skills & Competences