Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fjármálastjóri

Description

Code

1211.1

Description

Fjármálastjórar sjá um öll málefni er varða fjármögnun og fjárfestingar félags. Þeir stjórna fjármálastarfsemi félaga eins og eigna, skulda, eigin fjár og sjóðstreymis, sem miðar að því að viðhalda fjárhagslegu heilbrigði fyrirtækisins og lífvænleika starfseminnar. Fjármálastjórar leggja mat á stefnumótandi áætlanir félagsins í fjárhagslegum skilningi, viðhalda gagnsærri fjármálastarfsemi fyrir aðila í skattalegu og bókhaldslegu tilliti, og ganga frá reikningsskilum félagsins í lok reikningsársins.

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti:

Skills & Competences