Skip to main content

Show filters

Hide filters

happdrættisstjóri

Description

Code

1431.2.4

Description

Happdrættisstjórar skipuleggja og samræma starfsemi happdrættisfélags. Þeir hafa umsjón með daglegri starfsemi og greiða fyrir samskiptum milli starfsfólks og viðskiptavina. Þeir fara yfir happdrættisverklagsreglur, stilla verð, þjálfa starfsfólk lestar og leitast við að bæta arðsemi í rekstri þeirra. Þeir bera ábyrgð á allri happdrættisstarfsemi og sjá til þess að öllum viðeigandi reglum og reglugerðum sé fylgt.

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti: