Skip to main content

Show filters

Hide filters

verkefnastjóri styrkveitinga

Description

Code

3313.3

Description

Umsjónarmenn styrkveitingar sjá um þær leiðir sem styrkveitingar fara í gegnum, oft gefnar út af ríkisstjórninni eða viðtakanda styrkveitingar. Þeir undirbúa skjöl á borð við styrkumsóknir og gefa út styrki. Þeir bera einnig ábyrgð á því að tryggja að viðtakandi styrks eyði peningnum á réttan hátt og samkvæmt þeim skilmálum sem settir eru fram.

Scope note

Excludes grants mangement officers.

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti: