Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

verkstjóri í efnavinnslustöð

Description

Code

3122.4.2

Description

Efnavinnslustjórar samræma starfsemina og starfsfólkið sem tekur þátt í efnaframleiðsluferlinu, og tryggja að framleiðslumarkmiðum og tímamörkum sé náð. Þeir hafa eftirlit með gæðum og hámarka vinnslu efnablanda með því að tryggja að skilgreindar prófanir, greiningar og gæðaeftirlit sé framkvæmt.

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti: